Disclaimer

Welkom bij mooisee.com. Wij waarderen jouw bezoek aan onze website. Het is belangrijk op te merken dat alle informatie die op deze website wordt verstrekt, uitsluitend bedoeld is voor algemene informatiedoeleinden. Om jou te helpen met jouw zoektocht naar het product dat het beste bij jou past, linken wij ook door naar producten op externe websites. Bij producten die worden gelinkt naar externe websites vermelden wij duidelijk om welke externe partij dit gaat. We streven ernaar om ervoor te zorgen dat de informatie actueel, nauwkeurig en volledig is.

Echter, we kunnen geen garantie bieden voor de nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden aangeboden. Gebruik van de informatie en materialen op deze website is volledig op eigen risico.

We zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, direct of indirect, voortvloeiend uit het gebruik van deze website of de informatie die erop wordt verstrekt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens, winstderving, of schade aan apparatuur.

We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit kan betrekking hebben op producten, prijzen, specificaties, beschikbaarheid, en andere informatie.

Links naar andere websites die niet onder onze controle vallen, worden verstrekt voor het gemak van de gebruiker. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik ervan.

Door deze website te gebruiken, stem je in met deze disclaimer en ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden en bepalingen die hierin zijn uiteengezet. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik dan deze website niet.